,

ZEOZYME-Y


CÔNG DỤNG:

Giảm NH3 phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá trong ao nuôi.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ LIỀU DÙNG:

  • Tôm, cá giống: xử lí nguồn nước bể tôm, cá giống: 5g/1m3 nước
  • Tôm, cá thương phẩm:
    • Dưới 2 tháng tuổi: sử dụng 100g/1.000m3 nước, 7-10 ngày dùng 1 lần
    • Trên 2 tháng tuổi: sử dụng 200g/1.000m3 nước, 7-10 ngày dùng 1 lần

Cách dùng:

Pha đều 100g/20 lít nước, rồi tạt đều mặt ao, đồng thời mở quạt nước hoặc hệ thống sụt khí để thuốc phân tán đều trong nước ao.

BẢO QUẢN:

Nơi khô thoáng, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp

Giữ kín bao bì sau khi dùng

*CHỈ DÙNG TRONG THUỶ SẢN

THÀNH PHẦN (trong 1kg):

Bacillus subtilis (min)…………………………………1×10CFU/g

Bacillus megaterium (min)………………………..1×10CFU/g

Độ ẩm (max)………………………………………………………15%

Chất cấm, kháng sinh, ethoxyquin………………….Không có

Chất mang (bột zeolite) vừa đủ………………………………..1kg