, ,

Trị bệnh trên tôm, cá do vi khuẩn gây ra SULFATRIM