,

QM – ENRO.O


Trong 100ml chứa:
Enrofloxacine HCl:……………………………………10.000mg
Tá dược(P.G) vừa đủ …………………………………….100ml

Trị nhiểm khuẩn hô hấp và dạ dày, ruột gây ra bởi vi khuẩn nhạy cảm với Enrofloxacine.

 

Cho uống trực tiếp hoặc pha vào nước.
Dùng liên tục từ 3-5 ngày.
Gà, vịt, cut: pha 1-2 ml/1 lít nước hoặc dùng 1ml/10kg thể trọng.

Thời gian ngưng dùng thuốc:

-Trước khi giết mổ 8 ngày
-Trước khi lay trứng thương phẩm: 14 ngày

Chống chỉ định:

Không dùng cho mục đích phòng bệnh

Quy cách: 10 ml