,

Hỗn hợp tiêm QM-AMOXYL.LA


Trị viêm phổi thương hàn, viêm tử cung